Đăng quảng cáo của bạn

    Loại

    Lựa chọn danh mục là quan trọng!

    Chọn đúng danh mục cho mặt hàng của bạn là một phần thiết yếu của quá trình bán hàng.

    Nếu bạn chọn danh mục không phù hợp, những người mua không chủ ý sẽ không thể tìm thấy mặt hàng của bạn và sẽ mất nhiều thời gian hơn để bán nó.

    Vị trí niêm yết

    Bản địa hóa mặt hàng

    Ít nhất bạn nên chọn khu vực và thành phố cho danh sách của mình, để những khách hàng chỉ tìm kiếm cung cấp dịch vụ trong thành phố hoặc khu vực của họ có thể tìm thấy danh sách của bạn.

    Thông tin của người bán

    Người dùng chưa đăng nhập

    Người bán đáng tin cậy và cởi mở

    Bạn nên nhập số điện thoại, vì hầu hết các khách hàng đặc biệt thích cách liên hệ qua điện thoại.

    Để xuất bản danh sách nhanh hơn và liên hệ với khách hàng, bạn nên tạo và lập tài khoản, người dùng đã đăng nhập được tin cậy hơn.

    Tùy chọn và trạng thái định giá

    hoặc

    Chọn giá một cách thông minh

    Giá phải phản ánh tình trạng thực và thuộc tính của danh sách của bạn. Nếu bạn chọn giá quá cao, có thể mất nhiều thời gian hơn để bán sản phẩm của bạn.

    Bạn cũng có thể chọn giao dịch và điều kiện để mô tả tốt hơn trạng thái của mặt hàng và giao dịch mà bạn đang tìm kiếm.

    Ảnh

    Bạn có thể tải lên đến6 hình ảnh cho mỗi danh sách

    Ảnh đang bán!

    Bạn có biết rằng danh sách có ảnh bán nhanh hơn gấp 7 lần so với danh sách không có ảnh không?

    Hình ảnh sản phẩm thực là yếu tố then chốt để bán nhanh và giúp khách hàng quyết định xem sản phẩm có thực sự là thứ họ đang tìm kiếm hay không.

    Mô tả và thuộc tính danh sách

    Mô tả bổ sung

    Tiêu đề được sử dụng trong tìm kiếm, vì vậy bạn nên sử dụng các từ khóa của danh sách của bạn trong tiêu đề.

    Mô tả chi tiết cũng sẽ cung cấp cho khách hàng tất cả thông tin họ cần và giảm nhu cầu liên hệ với bạn.

    Bạn có phải là một người bán hàng? Tạo một tài khoản
    Người dùng chưa đăng nhập
    Xin chào wave
    Chào mừng! Đăng nhập hoặc đăng ký